Нови пластеници

Подизање нових пластеника

На школској економији у току је подизање два нова пластеника. Површина пластеника је 32 Х 8 метара, а висина 3,2 метра. У пластеницима ће се обављати конвенционална и органска производња поврћа. Нови пластеници ће повећати могућности да ученици наше школе стичу практична знања о гајењу биљака у заштићеним просторима.